Topسیاسی

رئیس سازمان غیردولتی: “ایده عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا در بین شهروندان این کشور محبوبیت بیشتری پیدا می کند”

ایده پیوستن ارمنستان به اتحادیه اروپا در بین شهروندان این کشور محبوبیت بیشتری پیدا می کند.

به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را هوسپ خورشودیان، رئیس سازمان غیردولتی “شهروند آزاد” در جلسه استماع مجلس در 21 ژوئن “در مورد پیشنهاد برگزاری همه پرسی در مورد درخواست عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا” بیان کرد.

به گفته وی، امروز باید در مورد ورود یا عدم ورود به اتحادیه اروپا بحث نشود، زیرا این امر بدیهی تر است، بلکه عضویت در خانواده اروپایی چه چیزی به ارمنستان می دهد و از چه راه هایی می توان به آن دست یافت.

وی گفت: “تغییرات سریع نه تنها در جهان، بلکه در آگاهی ما نیز رخ داد. بنابراین باید گفتمان عمومی را تغییر دهیم.”

به نظر وی عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا مسئولیتی است که شهروندان این کشور باید آن را بپذیرند.

خورشودیان گفت: “دیگر راه برعکس نخواهیم داشت، درست است؟اگر شهروندان این کشور در همه پرسی به عضویت اتحادیه اروپا “آری” بگویند، نیاز به اتهامات نیروی سیاسی علیه دیگری به خودی خود از بین خواهد رفت.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا