Topسیاسی

کارکنان نخست وزیر جمهوری ارمنستان به آذربایجان پیشنهاد کردند که مکانیزمی دوجانبه برای بررسی موارد نقض رژیم آتش بس ایجاد کند

به گزارش “رادیوی عمومی ارمنستان” دولت کشورمان در رابطه با اطلاعاتی که به طور منظم توسط وزارت دفاع جمهوری آذربایجان منتشر می شود مبنی بر اینکه نقض رژیم آتش بس توسط یگان های وزارت دفاع جمهوری ارمنستان صورت می گیرد، بیانیه ای صادر کرد.

در بیانیه آمده است: “علیرغم اینکه وزارت دفاع جمهوری ارمنستان تمامی این اتهامات را رد کرده است، آذربایجان به انتشار چنین اطلاعاتی ادامه می دهد.

در ادامه بیانیه نخست وزیر جمهوری ارمنستان در 15 ژوئن سال جاری و بر این اساس که این اراده دولت جمهوری ارمنستان است که اجازه ندهد تنش ایجاد شود، کارکنان نخست وزیر ارمنستان از طریق کانال های دیپلماتیک به کارکنان رئیس جمهور آذربایجان پیشنهاد ایجاد مکانیسم دوجانبه برای بررسی موارد نقض رژیم آتش بس را دادند.

ستاد نخست وزیری ارمنستان پیشنهاد می کند تا اجرای سازوکار مذکور آغاز شود.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا