Topسیاسی

گفتگوی وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان و نخست وزیر فلسطین در خصوص مسائل توسعه روابط دوجانبه و گفتگوهای سیاسی دو کشور

آرمِن پرِس: آرارات میرزویان؛ وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان با محمد مصطفی؛ وزیر امور خارجه، دیاسپورا و نخست وزیر کشور فلسطین گفتگوی تلفنی داشته است.
به گزارش وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان، در راستای این گفتگو ابتدا نخست وزیر فلسطین از رویکرد اصولی ارمنستان در امر به رسمیت شناختن فلسطین به عنون کشور مستقل بسیار قدردانی کرده است.
به گفته این منبع، وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان هم به نوبه خود تاکید کرده است که تصمیم جمهوری ارمنستان مبتنی بر موضع ثابت ارمنستان در خصوص اهمیت حمایت از حل و فصل مناقشه بر اساس اصل “دو کشور” و حمایت از پیان دادن به این وضعیت که روز به روز منجر به خسارات انسانی بیشتری می شود، است.
طرفین در ادامه این گفتگو به بررسی موضوعات توسعه روابط دوجانبه و گفتگوهای سیاسی پرداخته اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا