تحلیلی

نه آنچه می خواهید، بلکه آنچه در دسترس است بخورید. آرتساخ، محاصره، روز 46

نه آنچه می خواهید، بلکه آنچه در دسترس است بخورید. آرتساخ، محاصره، روز 46

به گزارش رادیوی عموی ارمنستان روبن واردانیان وزیر دولت آرتساخ اظهار داشت: باکو به هر طریق ممکن تلاش می کند…
کارشناسان علوم سیاسی در مورد استقرار ماموریت غیرنظامی اتحادیه اروپا در ارمنستان

کارشناسان علوم سیاسی در مورد استقرار ماموریت غیرنظامی اتحادیه اروپا در ارمنستان

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان تصمیم در مورد استقرار دراز مدت ماموریت غیرنظامی اتحادیه اروپا در ارمنستان باعث نارضایتی شدید…
دکمه بازگشت به بالا