اجتماعی

ايروان سيصد و هشتادمين شهر گرانقيمت جهان

به گزارش سايت تحقيقاتى Numbeo، اين مطالعه بين ٤٤٠ شهر جهان انجام گرفته و زندگى در ايروان از باكو و تفليس نيز گرانتر مى باشد. باكو در رديف ٣٩٠ و تفليس در رديف ٤٠٤ قرار دارد. معيار اين تحقيق قيمت اجناس در مغازه و رستوران، خرج حمل و نقل و مخارج آب، برق، گاز، اينترنت و غيره و قدرت خريد مردم مى باشد. هر پنج شهر گرانقيمت جهان سوئيسى مى باشند. اين پنج شهر گران جهان عبارتند از زوريخ، بازل، لوزان، ژنو و برن. پنج شهر دوم گران جهان استاوانگير، اسلو، ترانهيم، ريكياويك و بيرگن هستند. مسكو ٢٥١-مين شهر گران جهان مى باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا