اجتماعی

  كمك هاى مردمى ارمنستان به ملت سوريه ادامه دارد

  كمك هاى مردمى ارمنستان به ملت سوريه ادامه دارد

  كمك هاى مردمى ارمنستان به ملت سوريه ادامه دارد.  ارمنستان در شهر حلب سوريه داراى گروه هاى مين ياب و…
  دیدار وزیر دادکستری کشورمان با هم آهنگ کننده دایمی سازمان ملل متحد در ارمنستان

  دیدار وزیر دادکستری کشورمان با هم آهنگ کننده دایمی سازمان ملل متحد در ارمنستان

    ” روستام باداسیان ”  وزیر دادگستری کشورمان  ” شمبری شارپ ” نماینده  دایمی برنامه توسعه سازمان ملل متحد و…
  دکمه بازگشت به بالا
  بستن