Top

ترکیه عامل اویغورها را فعال می کند

روزنامه ” هایاستانی هانراپتوتیون ” در یکی از مقاله های خود می نویسد : در آسیا مسئله دیگری  در حال توسعه است که دوباره با ترکیه در ارتباط است. اخیراً ، مسئله زندگی اویغورها در استان  سین‌کیانگ  چین در خط مقدم تحولات ژئوپلیتیکی مطرح شده است. اویغورها اقوام تُرک‌تبار ساکن ایالت خودگردان سین‌کیانگ  که ترکیه برای حمله از داخل به چین از آنها استفاده می کند. در نتیجه کار فعال  ترکیه  ، در دو دهه گذشته روحیه تجزیه طلبی اویغورها شدت گرفته است.  معلوم است    که با درگیری فعال ترکیه  سعی می کند  موضوع اویغورها   همیشه  در دستور کار  مطرح کند   و از این در  تحولات ژئوپلیتیک در شرایط مطلوب  استفاده کند. ترکیه سعی می کند  روند اجرای پروژه توران بزرگ خود را از اویغورها آغاز کند.  معلوم است که  ترکیه برای  اجرای این پروژه باید نه تنها با چین ، بلکه با روسیه ، ایران ، گرجستان و در حال حاضر کشورهای اروپایی     وارد درگیری شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا