Top

دانشگاه دولتی ایروان 551-600 رتبه را در بین 1650 دانشگاه برجسته جهان دارد

 “The three university missions ranking 2021”  ، فهرست رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان را منتشر کرده است که بر اساس آن  دانشگاه دولتی ایروان  در بین 1650 دانشگاه برجسته جهان از 551-600 موقعیت برخوردار است.

  “The three university missions ranking 2021” 1650 دانشگاه را در 97 کشور و مناطق مورد بررسی قرار دادند که از بین 119 کشور و مناطق انتخاب شده بودند.

برای رتبه بندی   “The three university missions ranking 2021”   موسسات آموزش عالی را با توجه به سه ماموریت سنتی دانشگاه ها ارزیابی کرد: کیفیت آموزش ، کیفیت کار علمی و همچنین سایر خدمات ارائه شده به عموم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا