Top

از توافقنامه قارص تا بیانیه 9 نوامبر

کنفرانس بین المللی دو روزه به عنوان “ارمنستان و منطقه ․ درس ها. ارزشها ، دیدگاهها ” در آکادمی ملی علوم در حال برگزاری است. به گزارش “رادیولور” هدف از این کنفرانس نگاه به گذشته از دهه های دور، مشاهده اشتباهات تاریخی است که امروز تکرار می شود و درک راههای مقاومت چیست.

صد سال پیش با امضای قرارداد روسیه و ترکیه در مسکو در 16 مارس سال 1921 و قرارداد قارص در 13 اکتبر 1921 شهر قارص بدون هیچ شلیک به ترکیه کمالیستی واگذار شد. نخجوان که قلمرو ارمنستان تاریخی بوده به جمهوری آذربایجان پیوست و ماه ها بعد ترک ها با درخواست منطقه آرارات به آرارات آمدند. با تغییر چندین نام اماکن می توان از همین جمله برای توصیف وضعیت پس از جنگ 44 روزه استفاده کرد. قرارداد های قارص و مسکو که 100 سال پیش امضا شده است در آکادمی ملی علوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

ما می خواهیم قرینه هایی با وضعیت کنونی را ترسیم تا بفهمیم تاریخ چگونه 100 سال بعد تکرار می شود. صد سال پیش آذربایجان منافع خود را با ترکیه هماهنگ کرده به طور کلی ترکیه منافع آذربایجان را معرفی کرد و ارمنستان در انزوای دیپلماتیک قرار گرفت. “متأسفانه چنین وضعیتی در سال 2020 تقریباً از نقطه نظر تاریخی قابل حدس بود که چرا جنگ به این سرانجام رسید، ما این مشکل را داریم که حداقل 100 سال بعد اشتباهات را تکرار نکنیم.” این مطلب را آشوت ملکونیان مدیر موسسه تاریخ آکادمی ملی علوم بیان کرده است.

آشوت ملکونیان قرینه هایی را بین سال های 1921 تا 2021 ترسیم می کند.

ملکونیان گفت: “پس از توافقنامه های قارص و مسکو آرزوهای ترکیه مانند آذربایجان بعد از جنگ دوم آرتساخ افزایش یافته بود. سربازان آذربایجانی از ماه می در گغارکونیک و سیونیک مستقر شده اند. “در آن زمان مشکلات دیگری در مورد مرزها وجود داشت، ترکها خواستار الحاق منطقه اداری آرارات به نخجوان شدند که قبلاً به آنها وصل شده بود، اما حداقل در این مورد یاکوف گانتسکی نماینده هیئت روسی شوروی از ما دفاع کرد  و این اتفاق نیفتاد. “

روبن صفراستیان ، آکادمیسن آکادمی ملی علوم می گوید: “با مطالعه آنچه در 100 سال گذشته اتفاق افتاده است، می توان اظهار داشت که این منطقه در حال حاضر برای ایجاد وضعیت جدید تلاش می کند.”

به گفته صفراستیان اما از نظر بازیکنان منطقه ، وضعیت یکسان مانند 100 سال پیش نیست. اگر در سال 1921 دو دیکتاتور در منطقه وجود داشت – ترکیه و روسیه ، امروز ایران به آن ملحق می شود ، که در طول جنگ 44 روزه سیاست خنثی را دنبال می کرد. و اکنون با مشاهده خطر به طور فعال در تحولات منطقه مشارکت دارد. به گفته صفراستیان فرصتهای امروز ارمنستان بیشتر از 100 سال پیش است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا