Topاجتماعی

در ایروان جشنواره شراب برگزار شد

در سه روز برگزاری جشنواره شراب در ایروان بیش از 50-60 هزار نفر شرکت داشته اند.
مری بدلیان، یکی از بنیانگذاران EventTura، برگزارکننده جشنواره شراب در ایروان ، در این باره به Araratnwes.am گفت.
مری بدلیان خاطرنشان کرد که حضور تعداد زیادی از خارجی ها نیز نتیجه کار آنها بوده است، زیرا ماه ها در کشورهای دیگر، عمدتاً در بازار روسیه، اطلاعاتی درباره رویداد “روزهای شراب در سال 2022 “منتشر شد.
وی همچنین اشاره کرد که دوره انتخاب شده به موفقیت این رویداد کمک می کند. زمانی که گردشگر به ارمنستان می آید، روزهای خود را با اتفاقات جالب مختلف پر می کند، عاشق ارمنستان می شود و احساسات مثبت را با خود همراه می کند.
او گفت: ما از طریق این جشنواره ده‌ها هزار گردشگر را به ارمنستان آوردیم که نه تنها در روزهای شراب شرکت کردند، بلکه از خدمات دیگر نیز استفاده کردند و به طور غیرمستقیم در چندین هزار شرکت کوچک و متوسط ارمنی – مهمان‌خانه‌ها، شرکت‌های مسافرتی سرمایه‌گذاری کردند.
این رویداد عموماً تورهای شراب، شراب‌سازی را تبلیغ می‌کند، مردم شراب ارمنی را می‌شناسند، آن را با خود می‌برند یا در کشورهای خود به دنبال آن می‌گردند .

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا