Topاجتماعی

ادگار آراکلیان: روسیه و کوچاریان ذینفعان جنبش هستند. آنها از سال 2021 شروع به کودتا کردند، اما مردم جمهوری ارمنستان در آن شرکت نمی کنند

نامزد نخست وزیری جنبش “تاووش برای وطن” اسقف اعظم باگرات گالستانیان است. وی اظهار داشت که نمی تواند مصالح نامزدی نخست وزیری را با شرایط معنوی ترکیب کند.

وی گفت: “به همین دلیل با تقدیم شرایط به جاثلیق گارگین دوم خواستم خدمت معنوی 30 ساله خود را متوقف کنم.”
شبکه اول روسیه اطلاعات جعلی مبنی بر شرکت بیش از 100000 نفر در راهپیمایی 26 می جنبش “تاووش برای وطن مادری” که در میدان جمهوری ایروان برگزار شد منتشر کرد.

در همین حال، سازمان مردم نهاد “اتحادیه شهروندان آگاه” شمارش شرکت کنندگان در این تجمع را انجام داد که بر اساس آن 23 هزار و 100 نفر در گردهمایی 26 می جنبش “تاووش برای وطن” شرکت کردند.

ادگار آراکلیان، بنیانگذار ابتکار “ارمنستان آزاد” در گفتگو با Factor TV گفت که نتوانستند هیچ جنبشی را از طریق اپوزیسیون، رهبران اپوزیسیون رهبری کنند و اکنون با تبلیغ نامزدی روحانی به عنوان نخست وزیر، آخرین گلوله را به کار بردند. “آنها با ایجاد رهبر روحانی و همچنین نامزد نخست وزیری سعی در گمراه کردن افکار عمومی دارند. پیش از این رابرت کوچاریان گفته بود که نامزد اپوزیسیون باید به فرد روحانی تبدیل شود. با این حال، مقامات سابق در زیر نقشه روحانی پنهان شده اند. می توانم بگویم که ذینفعان این جنبش روسیه و رابرت کوچاریان هستند. از سال 2021، کودتا در ارمنستان انجام شده است، اما مردم در آن شرکت نمی کنند.”
آراکلیان مطمئن است که در صورت به قدرت رسیدن در ارمنستان، نیروهای مخالف خیابانی کنترل کریدور را به روسیه واگذار خواهند کرد و کشور را به وضعیت “گوبرنیا” خواهند رساند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا