Top

سایه “پیروزی”

روزنامه ” هایاستانی هانراپتوتیون ” چاپ ایروان  در یکی از مقاله های خود نوشته است :  آذربایجان پس از اشغال سرزمین های آرتساخ ، شروع به کارهای ساختمانی کرد. اگرچه در مورد شهرک سازی نیز صحبت می شود ، در حال حاضر آذربایجان   فقط  پروژه های  احداث  زیرساخت های راه و ارتباطات را اجرا می کند.

مقامات آذربایجانی در مورد  احداث  شهرک های جدید صحبت می کنند ، از آکنا ، وراندا ، جراکان ، کوساکان نام می برند ، اما    هادروت   را نادیده می گیرند. دشمن به خوبی می داند که به سختی قادر خواهد بود اشغال هادروت را   “هضم” کند. کنترل کامل بر سرزمین های دیگر  نیز زیر سوال است.

مقامات  آذربایجان در تلاشند نتایج جنگ 44 روزه آرتساخ  را ​​به عنوان یک پیروزی کامل ارائه دهند ، پس از سرخوشی مجبورند هوشیارانه واقعیت های جدید را ارزیابی کنند. ترکیه دیگر در آذربایجان  است ، مبنای حقوقی آن را مقامات آذربایجانی  به ترکیه داده اند ، این بدان معناست که علی اف دیگر قادر نخواهد بود به تنهایی تصمیم بگیرد ، مخصوصاً در مورد سرزمین های اشغالی  آرتساخ .  مسئله  بعدی حضور تروریست ها است که تهدیدی برای همه کشورهای منطقه است.  ارمنستان می تواند و باید موضوع بازگشت هادروت را در دستور کار خود نگه دارد ، که می تواند مسئله بازیابی تمامیت ارضی جمهوری  آرتساخ را به صورت زنجیره ای حل کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا