اجتماعی

“تیگران آبراهامیان”: به منظورتقویت زیرساخت های مرزی، بررسی های مهندسی انجام می گیرد

“تیگران آبراهامیان” کارشناس ارمنی امور سیاسی و مشاور سابق رییس جمهور آرتساخ در صفحه فیس بوک خود نوشته است که نیروهای مسلح ارمنستان به منظور تقویت زیرساخت های مرزی ، بررسی های مهندسی و تغییرات ساختاری جدید را انجام می دهد. این تغییرات امکان می دهد تا نه تنها در شرایط مختلف به طور مؤثر مبارزه کرد ، بلکه باعث افزایش چشمگیر امنیت سربازان و پرسنل نظامی می شود.

جنگ های عصر حاضر دائماً مطالبات جدیدی را مطرح می کند ، که باید به موقع و راه حل های پیشنهادی متناسب با اوضاع مورد بررسی قرار گیرند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا